Friday, October 28, 2005

Siva Tandava Stotram in English

Jatatavigalajjala pravahapavitasthale Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam Damad damad damaddama ninadavadamarvayam Chakara chandtandavam tanotu nah shivah shivam .. 1

Jatakatahasambhrama bhramanilimpanirjhari Vilolavichivalara ivirajamanamurdhani Dhagadhagadhagajjva lalalatapattapavake Kishorachandrashekhare ratih pratikshanam mama .. 2

Dharadharendrana ndinivilasabandhubandhura Sphuradigantasantati pramodamanamanase Krupakatakshadhorani nirudhadurdharapadi Kvachidigambare manovinodametuvastuni .. 3

Jatabhujangapingala sphuratphanamaniprabha Kadambakunkumadrava praliptadigvadhumukhe Madandhasindhurasphura tvagutariyamedure Mano vinodamadbhutam bibhartu bhutabhartari .. 4

Sahasralochanaprabhritya sheshalekhashekhara Prasunadhulidhorani vidhusaranghripithabhuh Bhujangarajamalaya nibaddhajatajutaka Shriyai chiraya jayatam chakorabandhushekharah .. 5


Lalatachatvarajvala dhanajnjayasphulingabha Nipitapajnchasayakam namannilimpanayakam Sudhamayukhalekhaya virajamanashekharam Mahakapalisampade shirojatalamastunah .. 6

Karalabhalapattika dhagaddhagaddhagajjvala Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake Dharadharendranandini kuchagrachitrapatraka Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama .. 7

Navinameghamandali niruddhadurdharasphurat Kuhunishithinitamah prabandhabaddhakandharah Nilimpanirjharidharastanotu kruttisindhurah Kalanidhanabandhurah shriyam jagaddhurandharah .. 8


Praphullanilapan kajaprapajnchakalimaprabha Valambikanthakandali ruchiprabaddhakandharam Smarachchidam purachchhidam bhavachchidam makhachchidam Gajachchidandhakachidam tamamtakachchidam bhaje .. 9


Akharvagarvasarvamangala kalakadambamajnjari Rasapravahamadhuri vijrumbhanamadhuvratam Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje .. 10


Jayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamashvasa Dvinirgamatkramasphurat karalabhalahavyavat Dhimid dhimid dhimidhvanan mrudangatungamangala Dhvanikramapravartita prachandatandavah shivah .. 11

Drushadvichitratalpayor bhujangamauktikasrajor Garishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayoh Trushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayoh Samapravrutikahsamam pravartayanmanahkada sadashivam bhaje .. 12

Kada nilimpanirjharinikujnjakotare vasanh Vimuktadurmatih sada shirah sthamajnjalim vahanh Vimuktalolalochano lalamabhalalagnakah Shiveti mantramuchcharan sada sukhi bhavamyaham .. 13


Idam hi nityamevamuktamuttamottamam stavam Pathansmaranbruvannaro vishuddhimetisantatam Hare gurau subhaktimashu yati nanyatha gatim Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam .. 14

Phalastuti

Pujavasanasamaye dashavaktragitam Yah shambhupujanaparam pathati pradoshhe Tasya sthiram rathagajendraturangayuktam Lakshmim sadaiva sumukhim pradadati shambhuh .. 15