Monday, May 15, 2006

ఊరికి కరణమూ - భాషకు వ్యాకరణమూ

ఎప్పుడొ విన్న ఒక చిన్న సామెత గుర్తుకు వచ్చింది మొన్న ఆ మధ్య మా మేనమామ గారితో మాట్లాడుతూ ఉంటే. "ఊరికి కరణమూ - భాషకు వ్యాకరణమూ శత్రువులు" [ పెద్ద వాళ్ళు ఎందుకు అన్నారో తెలియదు కాని...వాడు ఊరిని బ్రతక నీయడు - ఇది భాషను పెరగనీయదు అని కాబోలు. ]

1 Comments:

At May 17, 2006 4:54 AM, Anonymous swathi said...

సామెత బాగుంది. ఎప్పుడూ విన్లేదు!!

 

Post a Comment

<< Home