Saturday, December 16, 2006

ఎల్లొద్దామా పుల్లీ ఎల్లొద్దామా...

ఎక్కడ చదివానో, విన్నానో గుర్తు లేదు కానీ గబుక్కున ఎందుకో జ్ఞాపకం వచ్చింది. గుర్తు ఉన్నంతవరకు రాసాను. అచ్చంగా ఇలాగే ఉండేదో లేక నేను ఏమన్నా తప్పులు రాసానో తెలిదు కానీ, చదువుకుని ఆనందించండి.

ఎల్లొద్దామా పుల్లీ ఎల్లొద్దామా
కల్లు దుకానాని కెల్లొద్దామా పుల్లీ!!
కల్లూ తాగీనోళ్ళు
కైలాస మెల్తారంట
సారా తాగినోళ్ళు
సర్గ మెల్తారంట!
ఎల్లొద్దామా పుల్లీ ఎల్లొద్దామా
కల్లు దుకానాని కెల్లొద్దామా పుల్లీ!!
కడుపూ సందరమైతె
కాలవ సారాయైతె
పడుతూ లేత్తూ తాగి
బాగా కై పెక్కాలి
ఎల్లొద్దామా పుల్లీ ఎల్లొద్దామా
కల్లు దుకానాని కెల్లొద్దామా పుల్లీ!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home