Sunday, May 21, 2006

మన వృక్షములు

అబ్బో - ఇన్ని రకాల చెట్లు ఉన్నాయి అని ఇప్పుడే చూశా..చిన్నప్పుడు నానమ్మ , అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊర్లో ఉండే నానా చెట్ల పేర్లు అన్నీ సమకూర్చాడు ఈయన..సెహభాష్ వంశీ గారు!!


మన వృక్షములు

మన వృక్షములు అనే దాన్ని నొక్కండి

0 Comments:

Post a Comment

<< Home